Sempozyum: Öncesi ve sonrasıyla 1915: İnkar ve Yüzleşme

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
1915 Within its pre and post-historical periods: Denial and Confrontation
Öncesi ve sonrasıyla 1915: İnkar ve Yüzleşme
24-25 April/Nisan 2010 Ankara
I. Session: Armenian issue from historical perspective
I. Oturum: Tarihsel açıdan Ermeni Meselesi

II. Session: Official ideological Denial and Extirpation from The Committee of Union and Progress to Kemalism
II. Oturum: İttihat ve Terakki’den Kemalizme Resmi ideolojik İnkar ve İmha

III. Session: Turkification of Capital or What happened to the Armenian abondened properties ?
III. Oturum: Sermayenin Türkleştirilmesi veya Emval-i Metrükesine ne oldu?

IV. Session: “Armenian Issue”: What is and How it is to be done?
IV. Oturum: “ermeni Meselesi”: Ne ve nasıl yapmalı

V. Session: Poster Bulletins
V. Oturum: Poster Bildiriler

VI. Session: Matter and Approach
VI. Oturum: Sorun ve Yaklaşım

Contact/İletişim: 00905418506258 00905418506247

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e