Panel Bîranîn

11140353_1633153600231017_4008966828337941431_n

 

panel-program

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e