Malpera kirmanckî Zazakî.NET pêşbazîyeka fiqrayan a bi xelat organîze dike.

Sahmaran

Pêşbazîya Fiqrayên Kirmanckî (Zazakî)

Malpera kirmanckî (kirdkî, zazakî, dimilkî) Zazakî.NET (www.zazaki.net) pêşbazîyeka fiqrayan a bi xelat organîze dike.

Jibo fiqraya yekê 250 TL, jibo ya duduyan 150 TL, jibo ya sisêyan 100 TL, jibo fiqrayên çar û pêncan jî, ji her yekê re 50 TL xelata madî û jibo fiqrayên ji şeş heta dehan jî xelatên mansîyonê tên dayîn.

Amanca Pêşbazîyê

Ji sedemê ku kurdî (kirmanckî, kurmancî) qedexe bûye û pê perwerde nebûye, herwisa, ji sedemê ku gelê me bûye amanca polîtîkayên asîmîlasyonê, lewre ji xwendin û nivîsandina zimanê xwe bêpahr maye. Zimanê ku pê neyê nivîsîn û xwendin, neşê bimîne. Roj bi rojê ji nav jîyana xelqê tê hilanîn, winda dibe diçe. Bi vî fikrî, em dixwazin bi hinek çalakîyan di nav gelê xwe de kultura xwendin û nivîsandina kirmanckî (zazakî) pêş de bibin. Bi organîzekirina vê pêşbazîyê, piçek be jî, em dixwazin xizmeta vê amancê bikin.

Ji ber ku fiqra kurt in, hêsan tên nivîsîn û hema bibêjin ku her meriv herî hindik fiqrayek-du fiqrayan dizane, dişê bi hêsanî çend fiqrayan binivîse, lewre em di serî de bi pêşbazîya fiqrayan dest pê dikin. Piştî pêşbazîya fiqrayan, îcar, em ê di mijareka edebî de; meqale, çîrok, helbest yan mijareka din de prosesa pêşbazîyan dewam bikin.

Şertên Pêşbazîyê

Zimanê fiqrayan tenê kirmanckî (kirdkî, zazakî, dimilkî) ye. Jin-mêr, ji heft heta heftêyan, her meriv dişê beşdar bibe. Hejmara fiqrayan jî sînorkirî nîne. Merivêk dişê bi fiqrayekê jî beşdar bibe dişê bi 10 yan 20 fiqrayan jî beşdar bibe. Lê tenê fiqrayeka beşdarek dikeve dereceyê. Hemî fiqra, piştî pêşbazîyê dê kom bibin û di kitêbekê de bêne weşandin. Ji vê çendê, gelê me, her kes çendî beşdar bibe, çendî zêde fiqra bêne şandin, jibo edebîyat û kultura me dibin dewlemendî.

Xelat tenê jibo 10 fiqrayên pêşîn têne dayîn

-Jibo ya yekemîn 250 TL

-Jibo ya duyemîn 150 TL

-Jibo ya sêyemîn 100 TL

-Jibo fiqrayên çar û pêncemîn, ji her yekê re 50 TL

-Jibo fiqrayên ji şeş heta dehan jî xelatên mansîyonê tên dayîn.

Şertên Beşdarbûyînê

-Fiqra divê bi alfabeya latînî ya kurdî bêne nivîsîn.

-Divê li gorî rastnivîsîna kirmanckî (zazakî) bêne nivîsîn.

-Fiqra, divê di komputerê de, wekî dosyaya wordê bêne nivîsîn û bi postaya elektronîkî ji navnîşana zazakinet@hotmail.com re bêne şandin.

-Ger beşdar bi navekî mustear binivîse jî, dîsa, divê navê xwe yê resmî û jibo têkilîyê numreya telefona xwe bide zanîn. Bê destûra beşdar, navê rastîn nayê eşkerakirin.

Derecedayîşê fiqrayan

Alfabeya kurdî rast hatîye bikaranîn?

-Qaydeyên rastnivîsînê tetbîq bûne? Yanî, li gorî qaydeyên kirmanckî hatîye nivîsîn?

-Fiqra çiqas aîdê jîyan û kultura kurdan e? Yanî, çiqas reng û bêhna kultura civata me di fiqrayê de heye?

-Ji alîyê estetîk û zerafeta pêşkêşkirina meseleyê, ji alîyê uslûba qalkirinê, kalîteya fiqrayê di kîjan dereceyê de ye?

-Taybetîyên fiqrabûyînê, yanî, mîzah çiqas têde heye?

(Fiqrayên ku ji zimanên din hatibin wergerandin, yên ku berê li derekî di hatibin weşandin û yên ku li derveyî exlaqê giştî bin, li ber çav nayên girtin.)

Encam û Dayîna Xelatan

Roja herî dawîn ya beşdarbûyîna pêşbazîyê 01 adar 2010 e. Roja 15 adar 2010 encam tê îlankirin. Piştî ku encama derecekirina fiqrayan temam bû û li Zazakî.NET (www.zazaki.net) weşîya, herî dereng di nav hefteyêke de, yan ji dest yan jî bi rêya posta û bankayê, xelat bîzat ji alîyê sposoran teslîmê xelatkirîyan dibin. Sponsorê vê pêşbazîyê, di welatîyên me yên kurdperwer in.

Bi rêzdarî tê îlankirin.

Zazakî.NET

Musabeqeya Fiqrayanê Kirmanckî (Zazakî)

Keyepelê kirmanckî (kirdkî, zazakî, dimilkî) Zazakî.NET (www.zazaki.net) musabeqaya fiqrayan a bi xelate organîze keno.

Seba fiqraya yewnine 250 TL, seba a dîyine 150 TL, seba a hîrêyine 100 TL, seba fiqrayanê çar û pancine zî her yewe rê 50 TL xelata madî û seba fiqrayanê şeş ra hetanî desine zî xelatê mansîyonî dîyîyenê.

Amancê Musabeqa

Semedo ke kurdkî (kirmanckî, kurmanckî) qedexe bîya û perwerde pê nêbîyo, semedo ke şarê ma bîyo hedefê polîtîkayanê asîmîlasyonî, coka wendiş û nuştişê ziwanê xo ra bêpahr mendo. Ziwano ke pê nênusîyo, nêbo ziwanê wendiş û nuştişî, nêşêno bimano. Roje bi roje mîyanê cuya şarî ra wedarîyeno, vindî beno şino. Bi nê fikrî, ma wazenê bi tayê aktîvîteyan mîyanê şarê xo de kulturê wendiş û nuştişê kirmanckî (zazakî) aver biberin. Bi organîzekerdişê na musabeqa bineyke bo zî ma wazenê xizmetê nê amancî bikerin.

Sedemo ke fiqrayî kilmek ê, asan nusîyenê û hema vajêne ke her merdim tewr tay fiqrayêk-di fiqrayan zano, şêno bi asanî çend fiqrayan binuso, coka ma sere de bi musabeqaya fiqrayan dest pêkenê. Musabeqaya fiqrayan ra pey, na rey, ma do yew babeta edebîyatî de; meqale, hîkaye, şîîr yan sewbîna babete de prosesê nê musabeqeyan dewam bikin.

Şertê Musabeqa

Ziwanê fiqrayan tena kirmanckî (kirdkî, zazakî, dimilkî) yo. Cinî-camêrd, hewt ra hetanî hewtay, her merdim şêno beşdar bibo. Ededê fiqarayan zî sînorkerde nîyo. Yew merdim şêno bi 1 fiqra zî beşdar bibo, şêno bi 10 yan 20 fiqrayan zî beşdar bibo. La tena yew fiqraya beşdarbîyayoxêk kewna derece. Heme fiqrayî, badê musabeqa do bîyerê komkerdiş û yew kitab de biweşanîyê. Coka, şarê ma, her kes çend beşdar bibo, çend zêde fiqrayan bişawo, seba edebîyat û kulturê ma benê dewlemendîye.

Xelatî tena seba 10 fiqrayanê verênan dîyenê

-Seba a yewnine 250 TL

-Seba a dîyine 150 TL

-Seba a hîrêyine 100 TL

-Seba fiqrayanê çar û pancine her yewe rê 50 TL

-Seba fiqrayanê şeş ra hetanî desine zî xelatê mansîyonî dîyîyenê.

Şertê Beşdarbîyayîşî

-Fiqrayî ganî bi alfabeya latînkî ya kurdkî binusîyê.

-Ganî goreyê rastnuştişê kirmanckî (zazakî) ra binusîyê.

-Fiqrayî, ganî komputere de, sey dosyaya wordî binusîyê û bi postaya elektronîke bişawîyê adresa zazakinet@hotmail.com rê.

-Eke beşdarbîyayox bi nameyêko mustear binuso zî, hewna, ganî nameyê xo yê resmî û seba têkilîye numreyê telefonê xo bido zanayîş. Bê destûrê beşdarbîyayoxî, nameyo resmî eşkera nêbeno.

Derecedayîşê fiqrayan

Alfabeya kurdkî rast ameya şuxulnayîş?

-Qaydeyê rastnuştişî tetbîq bîyê? Yanî, goreyê qaydeyanê kirmanckî nusîyaya?

-Fiqra çiqas aîdê cuy û kulturê kurdan a? Yanî, çiqas reng û boya kulturê cematê ma fiqra de esto?

-Hetê estetîk û zerafetê pêşkêşkerdişê mesela ra, hetê uslûbê qalkerdişî ra, kalîteyê fiqra kam derece de yo?

-Taybetîyê fiqrabîyayîşî, yanî, mîzah çiqas tede esto?

(Fiqrayê ke ziwananê bînan ra tercume bîyê, yê ke verê cû cayêk de weşanîyayê û yê ke teberê exlaqê umûmî de bê, nêgêrîyenê nezerê dîqetî.)

Netîce û Dayîşê Xelatan

Roja tewr peyêne yê beşdarbîyayîşê musabeqa 01 adare 2010 o. Roja 15 adare 2010 netîce îlan beno. Badê ke netîceyê derecekerdişê fiqrayan temam bi û Zazakî.NET (www.zazaki.net) de weşanîya, tewr erey mîyanê hewteyêk de, yan dest ra yan zî bi rayîrê posta û banka, xelatî bîzat hetê sponsoran ra teslîmê xelatgirewtoxan benê. Sponsorê na musabeqa, di tene welatîyê ma yê kurdperwer ê.

Bi rêzdarî îlan bena.

Zazakî.NET

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e