Lêgerîna Kurdên Demokrat (LKD) Li Amede Buroye xwe vedike

Did you like this? Share it:
Niha 2 şîrove girêdayê gotarê ne
    MAZGİRTLİ says:

    Basarı dileklerimle

    simko says:

    KURD ulusal davasına hayırlı uğurlu olması dileklerimle,başarılar dilerim.

Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e