İsmail Beşikçi ve Türkiye’de İfade Özgürlüğü SEMPOZYUMU

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e