78 Maraş Kürt Soykırımı – Rodi Ro Perwari

Kürt Ulusu, onca badirelerden ve soykırımlardan geçmesine rağmen; hala işgalci egemen zihniyete yaranırcasına siyaset yapmasının mantığı çürümüştür artık. Koşullar şunu gerektiriyor; her yerde ve her ortamda Kürt Ulusunun ve Kürdistan Ülkesinin siyasi özgürlüğüne kavuşma ilkelerini dobra dobra vurgulamak.

Acı bir gerçek ki Kürdistan’ın hemen hemen bütün parçalarında (Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Türkiye) egemen işgalciler için uysal bir politika izleniyor olması. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü özelde Ortadoğunun genelde Dünyanın değişen koşulları, Kürdistan’ın bir bütün siyasi özgürleşmesi lehine doğru ilerliyor.

Aşılması gereken acı bir durum; Kürt Ulusuna mensup bireylerin, bu günlerde; Maraş Kürt  soykırımını; işgalci mentalitenin dilini kullanarak açıklama yapmaları. Diyorlar ki “Maraş katliamı Alevi temelli bir katliamdı”. Peki “Alevi temelli bir katliamsa” neden Maraş’taki Türkmen Aleviler üzerine bir kitlesel katliam gerçekleşmedi. Neden öldürülen insanların hepsi Kürt  Ulusuna mensuptu, neden öldürülenler arasında Yörük bir Türkmen yoktu, neden bir Yörüğ’ün burnu bile kanamadı?

Eğer Maraş 78’deki bir “Alevi katliamı” ise Trakya’da neden kitlesel bir Alevi katliamı olmadı ve olmuyor, benzer şekilde neden Mersin-Antalya Türkmen Yörükler’i üzerinde kitlesel Alevi katliamı olmadı ve olmuyor. Ama Alevi Kürtler’in çoğunlukta yaşadığı yerlerde hep kitlesel jenositler/soykırımlar oldu. Demek ki Maraş 78’de yaşananlar “Alevi katliamı” değil, Kürt Soykırımı idi. Çünkü Kürt Ulusu, Koçgiri’den Dersim’e ve Maraş’a dek jenoside/soykırıma maruz kalıyor.

İşin  açıkcası, egemen işgalci TC sistemi; bir bütün olarak Kürt Ulusuna hep kuşkuyla baktı. İttihat ve Teraki’nin başı M.Kemal’in Kürdistan’ı “çıban” diye nitelendirmesi ve Dersim’i “çıbanın başı” diye belirtmesi. Yani Alevi Kürtler, çıbanın (Kürdistan’ın) başı oluyor. Çünkü Alevi Kürtler; Selçuklular’dan Osmanlılar’a ve Osmanlılar’dan TC’ye dek hiç bir otoritenin egemenliğini kabul etmeyip sürekli direndiler. Onun için Kürdistan ulusal direncinin yıkılmaz ruhu, Alevi Kürtler (Kürdistan’nın ulusal kültürel yapısı olan Zerdüştlüğ’ü Alevilik adı altında hep yaşatması) işgalci sistem tarafından hep hedef seçildi.

İkinci üzücü bir durum; Maraş Kürt soykırımında kurtulan Kurdistanlılar’ın, kendi katillerini kurtarıcı diye lanse etmeleri. Deniliyor ki: “biz askeriyeye sığındık, askeriye bizi kurtardı”. Peki askeriyeye sığınıp kurtulmuşsanız neden askeriye olayların ilk gününde müdahale etmedi, neden askeriye günlerce seyirci kaldı?

Kürt Ulusuna mensup bireyler, egemen işgalci zihniyetin değirmenine su taşıyacaklarına; Kürdistan ulusal uyanış ruhu ile Maraş 78 olaylarını değerlendirmeleri gerekiyor.

Maraş 78 olaylarının bir Kürt soykırımına dönüşmesi; bizzat devletin Özel Harp Dairesindeki silahlı kanadın, günler öncesindeki çalışmaları ve planlarıyla oldu. Keşif yapmaları, kendi resmi milisleri ile Alevi (Zerdüşt, Yezdan) Kürt evlerine çarpı işareti koyup ertesi günü Türk ordusunun sivil istihbarat kesimi soykırımı gerçekleştirirken TC askeri ordusu ise seyirci kaldi.

İlginç bir durum söz konusu; kendini “Alevi temsilcisi, aydın, demokrat, sosyalist, komünist, anti emperyalist” maskeleri ile tanımlayan insanların; Maraş Kürt soykırımını çarpıtmaları ve soykırımcı Türk ordusunu ilahlaştırıp şirin göstermeye çalışmaları. Çünkü statükocu Türk rejimin anlayışından kendilerini bilinçli olarak koparmıyorlar ve hep sosyal faşist kalmayı tercih ediyorlar. Üstelik bu tip aydın maskeli insanlar, Maraş’ın demografik yapısını da bilmeyip Maraş hakkında ahkam kesiliyor.

Zaten şu tartışılmaz bir gerçek ki Kürdistan Ülkesi ve Kürt Ulusu siyasi olarak söz konusu olunca; Trakyalı Arnavut’tan Marmaralı Çerkez’e ve Egeli Helen kökenliden Doğu Karadenizli Laz’a dek hepsi kendini Kürt Ulusuna karşı bir yumruk diye görür ve Kürt Ulusuna akıl hocası kesilir.

Onun için Kürdistan ileri gelenleri koşulsuz, Kürdistan Siyasi Özgürleşme İlkeleri (KSÖİ)’ni ortaya koyup ona göre politika yapmalı. Inı mını tını politikalarını şiddetle terketmek gerekiyor. Kürdistan’ın ulusal kurtuluşu için açık, net ve objektif politika izlemek gerekiyor.

24 Aralık 2010

Did you like this? Share it:
Niha şîroveyek girêdayê gotarê ye
    PeyamaAzadi says:

    […] 78 Maraş Kürt Soykırımı Did you like this? Share it:Tweet 12/02/2011 Kurdistan | Manset Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e Bersivê bide vê şirovêye Click here to cancel reply. […]

Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e