İnsan Kalmak

Abbasoğullarının içinden doğudan ileride siyah sancaklı kişiler çıkacak. Onların önce gelenlerinin ve sonra gelenlerinin işi adam öldürmek olacak. Onlara yardım etmeyin. Allah onlara yardım etmez. Kim onların sancağı altında yürürse yahut bayrağını taşırsa Allah onu kıyamet günü cehenneme koyar. Gerçekten onlar Allah’ın en şerli yaratıklarıdır. Onlar benden olduklarını iddia edecekler. Dikkat edin, ben onlardan beriyim ve onlar da benden beridir. Onların alameti şudur: Saçlarını uzatırlar ve siyah giyerler. Onları desteklemek için oturmayın. Çarşılarda onlarla alışveriş yapmayın. Onlara yol göstermeyin ve onlara su vermeyin. Çünkü onların haykırdıkları Tekbir, sema ehlini rahatsız etmektedir.

Hazreti Muhammed S.A.V.

Kobani2015Dünyada yedi milyar üç yüz yirmi beş milyon civarında insan yaşıyor. Müslümanların nüfusu bir milyar beş yüz milyondan fazla. İslam âleminde kaç kişi Kur’an-ı Kerim’in insan yaşamına, farklı dinlere inanan insanlar arası hoşgörüye vurgu yapan ayetlerinin (Kafirun suresi vb.) ve İslam peygamberi hazreti Muhammed’in ilgili hadislerinin gereğini yapıyorlar? Sorunun cevabını öğrenin, fakat kimseyle paylaşmayın. Sana doğruyu söyleyene bir at bul ki hemen ortadan kaybolsun, diyor bir Fars atasözü. Türkler aynı düşünceyi doğru söyleyeni yedi köyden kovarlar diye ifade ederler. Kürtler ise doğru söyleyeni değil yedi köyden yetmiş yedi köyden de kovarlar. İnsanların çoğu doğru söyleyenleri sevmezler. Çünkü doğrular kendileri olmamak için kırk dereden su getiren eğrilerin işine gelmez.

Hazreti Muhammed (SAV) bir hadisinde, zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır, diyor. Müslümanların azımsanmayacak bir kısmı Hizbullah, Hamas, El Kaide, El Nusra, Taliban, DAİŞ, Boko Haram, El Şebab, Hizbüttahrir ve benzeri onlarca yobaz radikal İslamcı terör örgütlerini alenen destekliyorlar. Büyük çoğunluğu söz konusu terör örgütlerinin katliamlarına sessiz kalarak dilsiz şeytanlıklarını sürdürüyorlar. Bu tür Müslümanlar salt kendi dinlerine mensup oldukları için, diğer bir söylemle kendi zalimlerinin zulmüne alenen ya da sessizlikleriyle ortak oluyorlar.

Radikal İslamcı terör örgütlerinin diğer dinlere mensup insanlıktan nasibini almamış denkleriyle ortak yönleri işlemiş oldukları ve işlemekte oldukları soykırım, insanlık suçları, etnik temizlik, katliam ve cinayetin türlüsüdür. Ortaçağda Katolik Hristiyan katiller, Burma’da Budist katiller ve benzerleri dini inançları dışında İslamcı terör örgütlerinden farklı değiller. Aynı işi yapıyorlar. Meslektaş oldukları da söylenebilir.

Aslında katilin dini yoktur. Çünkü dünya tarihinde gelmiş geçmiş ve devam etmekte olan hiçbir dini inanç inananlarına cinayet işleme emri vermemiştir. Onun için İslam ile Müslüman, Yahudilik ile Yahudi,  Budizm ile Budist, Hristiyanlık ile Hristiyan kavramları aynı anlama gelmezler. Biri dini inanç sistemidir, diğeri o inanç sistemine gerçekten inanan dindar ya da o dine inandığını söyleyip dinle alakası olmayan her haltı yiyen insandır. Bir dinin inananlarının işledikleri suçları o dine mal etmek abesle iştigaldir. Bu anlamda DAIŞ ve benzeri cinayet şebekelerinin soykırım ve etnik temizlik dâhil işledikleri cinayetlerin hiçbiri İslam inancına mal edilemez. Bu tür dinci terör örgütleri insanları dinlerinden soğutan, hatta dinden çıkaran cinayet şebekeleridir. Bunların hepsi yerel, bölgesel ve global çıkar odaklarının din maskeli maşalarıdır.

Farklı ya da aynı din, dil, ırk, ulusa mensup zalimlerin zulmüne uğramakta olan uluslar insan hak ve özgürlüklerine saygılı ulusal ve sosyal devletlerinin donanımlı güçlü ordularıyla gerektiği gibi düşmanlarıyla savaşmadıkları sürece kurtulamazlar. Güney ve güney batılı Kürt siyasi partileri bu gerçeği bilince çıkarıp gereğini yapmak zorundadırlar. Ulusun can ve mal güvenliği söz konusu olduğunda siyasi partiler ideolojik farklılıklarını ve parti çıkarlarını askıya almakla yükümlüdürler. Dünyanın her yerinde siyasiler ulusun başına gelen her tür felaketten birinci derecede sorumludurlar. Çünkü hiçbir ideolojik farklılık ve parti çıkarı insanların can ve mal güvenliğinden daha değerli değildir.

Sebebi ne olursa olsun, din, dil, ırk, sınıf, ideoloji farklarını kullanarak soykırım, etnik temizlik, insanlık suçu, katliam ve cinayetin türlüsünü işleyen katilleri ve sahiplerini lanetlemeyenler, zalime karşı mazlumun yanında yer almayanlar suç ortaklarıdır. İslam peygamberinin deyimiyle dilsiz şeytanlardır. DAIŞ katilleri genelde güney ve güneybatı Kürdistan, özelde Şengal ve Kobani’de soykırım ve etnik temizliğin de ötesinde tanımı henüz mevcut olmayan insanlığa karşı bir suç işliyorlar. Bu yobaz katil sürüsü ve sahiplerinin Kürt ulusuna karşı devam etmekte oldukları vahşete hayır demek için Kürt olmak gerekmiyor. İnsan olmak yeterlidir. İnsanlığa karşı işlenmekte olan bu suça ortak olmayın! Dilsiz şeytanlardan olmayın! Herkes annesinden insan doğar. Önemli olan insan kalmaktır!

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e