İstanbul’da Irak Dünya Mahkemesi Toplanıyor

Boğaziçi üniversitesi ve Sabancı üniversitesi Küresel Barış ve Adalet komisyonu çatısı altında DİSK;KESK ve HAK-İŞ sendikalarının , bazı meslek odalarının ev sahipliğinde ve desteğiyle İstanbul’da Dünya’nın birçok yerinden savaş karşıtı,yazar, düşünür ve aktivist’in katılacağı Irak Dünya Mahkemesi kuruluyor.

Türkiye gariplikler ülkesi,siyasal ve kişisel çıkarlarını ortaklaştırdıkları devletlerinin bekası için daha bir hafta önce Dersim’de 17,Van’da 3 kişi olmak üzere insanca yaşama dair ne varsa ot biçer gibi yolup atan bir ülkenin genci,yazarı ve hatta okur yazarı kendi burnunun dibinde olup biteni görmeden,ve/ veya kendi özyurdunda egemenlerinin ve onların uzantısı kurum ve kuruluşların insanlık tarihine karşı işlediği suçlarını es geçerek Demokrasi ve İnsan Haklarından söz eden üniversiteler ,bu tür saygın mekanlarda kürsü işgal edip bilim yapıyorum diye kırıtan akademisyenler bilim adamı kılığında devlet görevlisi proflar Timsah göz yaşlarıyla kapı komşu ırak’ta iktidarı elinden alınarak “mağdur “edilen insanlık kasabı Saddama gizli desteklerini alenileştirmek üzere toplanıyorlar.

Esasen osmanlının mirascısı olduğunu açık ilan eden cumhuriyetin üzerine fevkalade bulaşan Ermeni,Kürt ,Pontus ,Laz katliamlarının hesabını vermek bir yana bu sorunlara değinilmesini bile suç sayıp ağır yöntemlerle cezalandıran Türk devletinin himayesinde Irak Dünya Mahkemesinde Türk Demokrasisine atıfta bulunularak ve Türk devletinin kürdistandaki işgalci yapısı ve uygulamaları atlanarak barışa kuvvetli vurgular yapılacak .Irak işgali Yargılanacak.

Türkiye de toplumsal hayatın kendi seyrinde değişen koşullarına müdahale ederek demokratik direnişin iç dinamiklerini parçalayan 1960-70-80 militarist-bürokratik cuntacı müdahaleleri eliyle özellikle kürdistanda şekillenen ulusal demokratik talepleri kanla bastırmış binlerce köy boşaltması onbinin üzerinde faili meçhul siyasal cinayetin varlığına rağmen sorgulanamadığı Türkiye’de Asker –Sivil Bürokrasinin devam eden Sömürgeci devleti ve iktidarından hesap sorulmadan yapılacak girişim şaibeli olmaktan kurtulamaz.

Daha çok Güney Kürdistan’da şekillenen federasyondan duyulan rahatsızlığın bir uzantısı olarak düşünülen Irak Dünya mahkemenin amacı suni gündem yaratarak Güney Kürdistan fedaratif politikasının Kuzey kürdistan üzerinde yaratacağı etkileri kırmak parçalar arası oluşan politik alış verişin önünü tıkamaktır.

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e