Helbest – Asoyê meşa jînê

Asoye_Mesa_Jine

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e