Dilopên Çavên Kêliyê

ku tiştêkî bikim

dil

bi xewnên

hezarên şevan hatiye şuştin

û

hezkirin bûye pola

bi awirên wê

ba bêdeng

û

pêlên

gol û çeman xwe vedişêrin

çiya henas tînin

bêhna

baskên nêrgizan nêzîk dibe

sîbera jan û şadiyê

dibe

lihêfa min

dibe lihefa germkirina min

02.02. 2010

Kamran Simo Hedilî

kamransimo@hotmail.com

Did you like this? Share it:
Hîn tu şîrove giredayê gotarê nîn e
Bersivê bide vê şirovêye
Pêwîst e
Pêwîst e