Kiminle çuvala girdiğini bilmek!

HDP'li milletvekillerini Meclis dışına atma operasyonunun terörle mücadeleyle uzaktan-yakından bir ilgisi yok. Tam tersine savaşı şiddetlendirmek ve faşist tırmanışı kurumsallaştırmak ...

Sidney'de 100 yıl sonra Kürt ve Kürdistan Sorunu Konferansi

Sydney Kürt Gençlik Topluluğu, 19 Haziran 2016 da İsmail Beşikçi ve Beşikçi Vakfı yöneticilerinden İbrahim Gürbüz ve Ruşen Arslan’ı Sydney’e davet ederek bir konferans düzenleyecek ...

“Peçar Tenkil Harekatı /1927” Üzerine Birkaç Söz

Resmi tarih verilerinde, ‘çocuk ve kadınların ayrıştırılarak eşkıya ile ilişkili erkeklerin de kurşuna dizildiği’ ileri sürülmektedir. Oysa yerelde yapılan çalışmalarda elde edil ...

İttifaklar

İttifaklarla ilgili düşüncem şudur: Bugünkü siyasal ve toplumsal koşullarda, Kürd siyasal partilerinin, Kürd örgütlerinin ittifakı bağımsız Kürdistan’ı amaçlamalıdır. Bağımsı ...

Elden Kayıp Gitmekte Olan Bir Gezegen! - Kitap Eleştirisi

Fikret Başkaya’nın son kitabı, sadece egemen kapitalist sistemi, neo-liberalizmi, kapitalizmin yol açtığı ekolojik yıkımı eleştirmekle kalmıyor, anlayışlarımızla, yaşam tarzımızla ...

Tarihte Kürtler hep büyük güçlere mi oynadılar? I. Bölüm

Al Jazeera’da Prof. Erol Kurubaş’ın “Tarihsel Süreçte Büyük Güçlerin Kürt Kartı” başlığı ile yazısı yayınlandı. Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere Kürtler ...

Bir egemenlik aracı olarak üniversiteler * - Fikret Başkaya ile söyleşi

Üniversitelere dair retorikle realite arasında her zaman büyük bir uçurum vardı. Başka türlü söylersek, gerçekte var olan reel üniversite, tevatür edilenden farklıydı. Üniversitelerin ...

Kim-likler, Kimliksizlik ve Kimliğin ihlali - Evîn Alan

Dünya üzerindeki kara parçasını ulus devletlere bölen ve bu bölmeyi meşru gösteren ideoloji, milliyetçilik ideolojisidir. Bir grup insanın, din, dil, ırk kökenli birliğinden veya aidiy ...